dilluns, 27 de gener del 2014

Apadrinament de la riera

Aquest mes de gener hem començat a Cicle Mitjà l'apadrinament de la riera o sigui ens fem responsables de conèixer la vida de la riera que passa per la nostra escola i procurem pel seu manteniment. En aquesta mes de gener hem procedit a plantar arbres de la vida dels quals ens farem responsables. Estem molt contents perquè els podrem dir als nostres futurs fills i néts: Veus aquells arbres? Els vam plantar nosaltres.

dimarts, 14 de gener del 2014

Calendari de feines agrícoles

Us pengem un calendari de feines agrícoles i dites populars de cada mes, sempre tenint en compte que Begues és una població on s'ha de mirar molt els mesos de desembre a mitjans de gener. Si és un any suau les sembres i plantacions aniran com al document, si és un any molt fred amb moltes glaçades, és possible que el que es sembri o planti "dormi" o creixi molt lentament fins al febrer i segons quin anys el març.